Sản xuất sạch hơn để nâng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Đăng bởi Trương Cảnh Cường vào lúc 06/02/2017

Sản xuất sạch hơn để nâng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

 

 

         Kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, hơn lúc nào hết, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp đang trở thành yêu cầu bức thiết. Nhiều chuyên gia cho rằng, để thực hiện điều này, cần mở rộng áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 

 

Nguồn: quangtri.gov.vn
         Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, sản xuất sạch hơn (SXSH) đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp các nước trên thế giới. Trong quá trình sản xuất, SXSH bao gồm: bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại, giảm lượng và tính độc hại của tất cả các chất thải ngay tại nguồn thải. Đối với sản phẩm, sản xuất sạch hơn bao gồm việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt vòng đời của sản phẩm, từ khâu thiết kế đến thải bỏ. Còn đối với dịch vụ, sản xuất sạch hơn đưa các yếu tố về môi trường vào trong thiết kế và phát triển các dịch vụ.

         Theo Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương Nguyễn Văn Thanh, trong sự phát triển lâu dài của một nền công nghiệp xuyên suốt thì việc áp dụng SXSH được xem là phương cách tốt nhất để kết hợp lợi ích kinh tế và môi trường, giúp cho doanh nghiệp nước ta phát triển hơn. Đặc biệt, việc mở rộng áp dụng mô hình SXSH sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chuẩn bị ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững Nguyễn Quang Vinh cho rằng, khi doanh nghiệp đã có nhận thức về SXSH, doanh nghiệp đó có thể mở ra nhiều cơ hội tại thị trường mới, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao hơn và có thể bán với giá cao hơn.

         Có thể thấy, khi áp dụng SXSH, các doanh nghiệp sẽ đạt được các ích lợi, như: giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, giảm chi phí xử lý môi trường; nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm do được quản lý tốt hơn, hiệu suất sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn lực cao hơn; tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; nâng cao tính cạnh tranh và chỗ đứng trên thị trường do chất lượng sản  phẩm tốt hơn…

         Trên thực tế, việc áp dụng SXSH với các giải pháp đơn giản nhất là thực hiện các biện pháp sắp xếp hợp lý trong dây chuyền sản xuất, thực hiện tốt các quy trình công nghệ, quy trình vận hành thiết bị... thì có thể giảm từ 20% - 30% tải lượng ô nhiễm mà không tốn khoản chi phí đầu tư nào. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp đầu tư lớn hơn, như: thay đổi sản phẩm, thiết kế lại sản phẩm, cải tiến hoặc đổi mới công nghệ, thiết bị, thay đổi nguyên liệu thân thiện với môi trường… Và cho dù kinh phí đầu tư ít hoặc nhiều thì những giải pháp này bước đầu mang lại lợi ích lớn về kinh tế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả khảo sát đánh giá cho thấy, nhận thức về SXSH của các doanh nghiệp nước ta còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa áp dụng mô hình SXSH vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Số ngành sản xuất công nghiệp biết đến SXSH chủ yếu là ngành dệt may, khai khoáng, xi măng…

         Trong bối cảnh nước ta đang hướng đến nền kinh tế thị trường theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế bền vững thì SXSH có thể xem như một đáp án phù hợp để giải quyết bài toán này. Và hiện nay, mọi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đều được Nhà nước khuyến khích áp dụng mô hình SXSH. Nhà nước cũng đã có một số chính sách công cụ nhằm khuyến khích như: xây dựng các quy định mang tính pháp lý; thiết lập các công cụ kinh tế; đưa ra các biện pháp hỗ trợ; triển khai hướng dẫn xây dựng dự án SXSH cho doanh nghiệp… Đây là những lợi thế để doanh nghiệp tiến tới sử dụng nhiều hơn mô hình SXSH để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

(Sưu Tầm)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: