TIN PHAT CO., LTD - Công ty TÍN PHÁT chuyên về lĩnh vực cơ khí tự động hóa. Từng bước xây dựng, hoàn thiện, cải tiến và luôn lắng nghe.

JIG ICT, FCT

Jig FCT 1

 • Jig FCT
 • Công ty Tín Phát

FCT-L1100

 • Jig FCT
 • Công ty Tín Phát

bga cpu test jig

 • JIG BGA
 • Cơ khí Tín Phát

Chân pin jig ICT

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT-13

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig FCT

 • Jig FCT
 • Cơ khí Tín Phát