TIN PHAT CO., LTD - Công ty TÍN PHÁT chuyên về lĩnh vực cơ khí tự động hóa. Từng bước xây dựng, hoàn thiện, cải tiến và luôn lắng nghe.

JIG ICT, FCT

bga cpu test jig

 • JIG BGA
 • Cơ khí Tín Phát

Chân pin jig ICT

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT-13

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig FCT

 • Jig FCT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT-11

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT 10

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát