ICT,FCT

Jig FCT 1

 • Jig FCT
 • Công ty Tín Phát

FCT-L1100

 • Jig FCT
 • Công ty Tín Phát

bga cpu test jig

 • JIG BGA
 • Cơ khí Tín Phát

Chân pin jig ICT

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT-13

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig FCT

 • Jig FCT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT-11

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT 10

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT 09

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT - 06

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig FCT-03 - TIN PHAT CO., LTD

 • Jig FCT
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT-05

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát