CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA TÍN PHÁT
 
Chính sách chất lượng
 

- Cán bộ công nhân viên Công ty Tín Phát cam kết:
- Chất lượng luôn gắn liền với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mọi thành viên  trong Công ty, nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất. .
- Sự thỏa mãn và hài lòng của quý khách hàng luôn là yêu cầu cao nhất phải đạt được đối với sản phẩm và cung cấp dịch vụ của Công ty.
- Cải tiến thường xuyên, liên tục, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để Công ty luôn có sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao hơn, giá cả phù hợp hơn, đáp ứng hơn nữa lợi ích và những mong đợi của khách hàng.
- Phấn đấu là một nhà cung cấp sản phẩm cơ khí và tự động hóa mà mọi khách hàng đều hướng tới.