CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA TÍN PHÁT

Xe để tray

 • Xe để tray
 • Cơ khí Tín Phát

Xe để Feeder

 • Xe để feeder
 • Cơ khí Tín Phát

Jig ICT - 06

 • Jig ICT
 • Cơ khí Tín Phát

Máy thử lực căng - TIN PHAT CO., LTD

 • Máy thử lực căng
 • Cơ khí Tín Phát

Jig-04

 • Jig
 • Cơ khí Tín Phát

Jig-03

 • Jig
 • Cơ khí Tín Phát

DG-35

 • DG
 • Cơ khí Tín Phát

DG-34

 • Đồ gá
 • Cơ khí Tín Phát

Jig hút chân không

 • Jig gá
 • Cơ khí Tín Phát

DG-33

 • DG
 • Cơ khí Tín Phát

DG-32

 • Đồ gá
 • Cơ khí Tín Phát

DG-31

 • Đồ gá
 • Cơ khí Tín Phát